FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मण्डनदेउपुर नगरपालिका एम्बुलेन्स सञ्‍चालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:23 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका एम्बुलेन्स सञ्‍चालन निर्देशिका २०७५.pdf
कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:23 PDF icon कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:23 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:20 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 11:02 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 10:57 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 10:57 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/01/2018 - 10:00 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
नगर प्रहरी सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/01/2018 - 10:00 PDF icon नगर प्रहरी सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको छात्रवृति अक्षय कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/01/2018 - 09:59 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको छात्रवृति अक्षय कोष.pdf

Pages