FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उद्योग व्यवसाय दर्ता, नीवकरण, संञ्‍चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 12:27 PDF icon उद्योग व्यवसाय दर्ता, नीवकरण, संञ्‍चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४.pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 12:27 PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:45 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:38 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन.pdf
मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश ७४/७५ 05/02/2018 - 11:38 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश.pdf
सरसफाई तथा फोहोरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:34 PDF icon सरसफाई तथा फोहोरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:34 PDF icon एफ.एम रेडियो.pdf
स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:34 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 14:17 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 14:07 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४.pdf

Pages