FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/15/2019 - 12:46 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४.pdf
विद्यालय दर्वन्दी मिलान तथा शिक्षक व्यवथापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/15/2019 - 12:42 PDF icon विद्यालय दर्वन्दी मिलान तथा शिक्षक.pdf
स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७4 मा संसोधन ७५/७६ 02/01/2019 - 12:26 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७4 मा संसोधन.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:26 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका भवन निर्माण प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:25 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका भवन निर्माण प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका एम्बुलेन्स सञ्‍चालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:23 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका एम्बुलेन्स सञ्‍चालन निर्देशिका २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:23 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:23 PDF icon कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:20 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 11:02 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages