FAQs Complain Problems

समाचार

आपतकालीन नम्बरहरु

                आपतकालीन नम्बरहरु

नगर एम्वुलेन्स                            :                           ९८६९४१८१११, ९८१००७६७७८

देउपुर प्रहरी चौँकि                      :                           ९८५१२८५६१५

हिगुवा पाटी प्रहरी चौँकि                :                           ९८५१२८५६१७

देउपुर एम्वुलेन्स                          :                           ९८६०७४५०१८

महादेवस्थान एम्वुलेन्स                   :                          ९८४१४९९९६८

समाज सेवा                                :                           ९८४१२६३४०८

सिपाघाट रेडक्रस                         :                            ९८५११८१६८०

चण्डनी रेडक्रस                           :                            ९८५१२५४३१५