FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० चैत्र_२६ को निर्णयहरु

८०/८१ 04/18/2024 - 13:01 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय चैत्र_२६.pdf

२०८० फागुन_२६ को निर्णयहरु

८०/८१ 04/18/2024 - 13:00 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय फागुन_२६.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय फागुन_११

८०/८१ 03/25/2024 - 11:52 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय-फागुन_११.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय माघ_२६

८०/८१ 03/25/2024 - 11:51 PDF icon True Scanner Jun 21 2024.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय-माघ_१४

८०/८१ 02/09/2024 - 11:37 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय-माघ_१४.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय-पौष_२६

८०/८१ 02/09/2024 - 11:35 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय-पौष_२६.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय-पौष_२२

८०/८१ 02/09/2024 - 11:32 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय-पौष_२२.pdf