FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/15/2020 - 12:33 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन ७६/७७ 01/06/2020 - 16:16 PDF icon मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन.pdf
शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 01/06/2020 - 12:08 PDF icon शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड, २०७६.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/06/2020 - 12:06 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
मदिरा उत्पादन, बिक्रि वितरण, प्रयोग तथा नियन्त्रण सम्वन्धि ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/31/2019 - 10:54 PDF icon मदिरा उत्पादन, बिक्रि वितरण, प्रयोग तथा नियन्त्रण सम्वन्धि ऐन, २०७५.pdf
नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/31/2019 - 10:54 PDF icon नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधि) सम्वन्धि ऐन,२०७४ संशोधन ७५/७६ 03/31/2019 - 10:51 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधि) सम्वन्धि ऐन,२०७४ संशोधन.pdf
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/31/2019 - 10:51 PDF icon सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 02/15/2019 - 12:49 PDF icon आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 02/15/2019 - 12:48 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages