FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/31/2019 - 10:54 PDF icon नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधि) सम्वन्धि ऐन,२०७४ संशोधन ७५/७६ 03/31/2019 - 10:51 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधि) सम्वन्धि ऐन,२०७४ संशोधन.pdf
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/31/2019 - 10:51 PDF icon सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 02/15/2019 - 12:49 PDF icon आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 02/15/2019 - 12:48 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/15/2019 - 12:46 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४.pdf
विद्यालय दर्वन्दी मिलान तथा शिक्षक व्यवथापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/15/2019 - 12:42 PDF icon विद्यालय दर्वन्दी मिलान तथा शिक्षक.pdf
स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७4 मा संसोधन ७५/७६ 02/01/2019 - 12:26 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७4 मा संसोधन.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:26 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका भवन निर्माण प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:25 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका भवन निर्माण प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७५.pdf

Pages