FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरसफाई तथा फोहोरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:34 PDF icon सरसफाई तथा फोहोरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन)कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:34 PDF icon एफ.एम रेडियो.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 14:17 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 14:07 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४.pdf
सहकारी संस्था सञ्‍चालन र प्रवर्द्बनको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 14:07 PDF icon सहकारी संस्था सञ्‍चालन र प्रवर्द्बनको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:59 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय सेवा ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:51 PDF icon स्थानीय सेवा ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:50 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 04/24/2018 - 13:46 PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:44 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७४.pdf

Pages