FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संस्था दर्ता ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/27/2022 - 11:31 PDF icon संस्था दर्ता ऐन, २०७८.pdf
स्थानीय विपद जोखिम ऐन २०७८ ७८/७९ 07/27/2022 - 11:31 PDF icon स्थानीय विपद जोखिम ऐन २०७८.pdf
स्थानीय भाषा ऐन, २०७९ ७९/८० 07/27/2022 - 11:27 PDF icon स्थानीय भाषा ऐन, २०७९.pdf
शिक्षा एेन २०७४(तेस्रो संशोधन २०७९) ७९/८० 07/27/2022 - 11:02 PDF icon शिक्षा एेन २०७४(तेस्रो स_शोधन २०७९).pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन, २०७४ को संशोधन ७९/८० 07/27/2022 - 11:01 PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन, २०७४ को संशोधन.pdf
मन्डनदेउपुर अस्पताल सञ्चालन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/27/2022 - 10:57 PDF icon मन्डनदेउपुर अस्पताल सञ्चालन ऐन, २०७९.pdf
उद्योग व्यवसाय दर्ता नविकरण संचालन कार्यविधि पहिलो संशोधान, २०७७ ७७/७८ 12/01/2021 - 14:39 PDF icon उद्योग पहिलो सङ्शोधन Bhag2 सख्या ७- २०७७.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको खानि तथा खनिज पदार्थको नियमावली ७७/७८ 10/28/2021 - 15:51 PDF icon खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०७७ Bhag2 सख्या ११ २०७७.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन ७६/७७ 10/28/2021 - 15:48 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन २०७६ ७६/७७ 10/28/2021 - 15:46 PDF icon मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन २०७६.pdf

Pages