FAQs Complain Problems

समाचार

Flash News

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:44 PDF icon नदीजन्य पहिलो सङ्शोधन Bhag2 सख्या ६- २०७७.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन ७७/७८ 12/24/2020 - 13:43 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन.pdf
कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५, संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:41 PDF icon कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५, संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७.pdf
हेभि मेशिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:40 PDF icon हेभि मेशिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्‍चोकको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:38 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्‍चोकको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रि बितरण, ब्यवस्थापन तथा नियमन नियमावली २०७६ ७६/७७ 07/02/2020 - 14:36 PDF icon मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रि बितरण, ब्यवस्थापन तथा नियमन नियमावली २०७६.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 06/13/2020 - 15:19 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७६ ७५/७६ 03/17/2020 - 12:39 PDF icon खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/16/2020 - 12:12 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन.pdf

Pages