FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साउन १ देखी पौष २९ सम्मको आन्तरिक राजश्व संकलन वडागत समेत ८०/८१ Thursday, January 25, 2024 - 12:21 PDF icon पौष महिनाको आन्तरिक राजश्व वडागत समेत.pdf
चौमासिक खर्च विवरण ८०/८१ Thursday, January 25, 2024 - 12:18 PDF icon चौमासिक खर्च पहिलो र दोश्रो चौमासिकको.pdf
चैत्रको पेश्‍कीको मास्केवारी। ७९/८० Tuesday, April 25, 2023 - 15:28 PDF icon चैत्रको पेश्‍कीको मास्केवारी.pdf
खर्चको फाँटवारी २०७९ फागुन ७९/८० Sunday, March 19, 2023 - 12:53 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf
आ.ब. २०७८/०८९ को चौमासिक खर्च प्रतिवेदन। ७९/८० Wednesday, August 17, 2022 - 10:37 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
चौमासिक आय व्ययको विवरण ७८/७९ Tuesday, June 28, 2022 - 17:54 PDF icon SuTRA__.pdf
आ.ब. २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक खर्च विवरण ७८/७९ Tuesday, November 23, 2021 - 12:40 PDF icon img140.pdf
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन। ७७/७८ Tuesday, March 30, 2021 - 12:46 PDF icon दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf