FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७७ चैत्र महिनाको प्रगति विवरण ७७/७८ 04/18/2021 - 16:55 PDF icon doc867.pdf
खर्चको फांटवारी २०७९ असोज ७९/८० 09/30/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf
खर्चको फांटवारी २०७९ कात्तिक ७९/८० 10/31/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf
खर्चको फांटवारी २०७९ मसिर ७९/८० 12/01/2022 - 00:00 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf
पुष महिना सम्मको आय व्ययको विवरण ७९/८० 01/26/2023 - 15:33 PDF icon आय व्ययको विवरण पुष.pdf
पेश्कीको मास्केवारी २०७९ फागुन ७९/८० 03/19/2023 - 12:58 PDF icon पेश्कीको मास्केवारी २०७९ फागुन.pdf
खर्चको फांटवारी (असार) ७९/८० 07/24/2023 - 10:54 PDF icon खर्चको फांटवारी (असार).pdf
फर्छयौट गर्न बाँकी पेश्कीको मास्केवारी(कार्तिक) ८०/८१ 11/27/2023 - 14:09 PDF icon फर्छयौट गर्न बाँकी पेश्कीको मास्केवारी(कार्तिक).pdf
खर्चको फांटवारी(कार्तिक) ८०/८१ 11/27/2023 - 14:10 PDF icon खर्चको फांटवारी(कार्तिक).pdf
पौष महिनाको आन्तरिक आय बाहेकको आय र व्यय। ८०/८१ 01/25/2024 - 12:17 PDF icon पौष महिनाको आन्तरिक आय बाहेकको आय र व्यय.pdf

Pages