FAQs Complain Problems

ग्यालरी

यस कार्यालयमा शिक्षा शाखा प्रमुखका रुपमा हजिरी हुनु भएका उप सचिव (दशौँ तह) श्री डिक बहादुर राई ज्यूलाई नगरपालिकामा स्वागत गर्दै यस कार्यालयको योजना शाखामा कार्यरत अधिकृत छैटौँ श्री मनोज अधिकारी ज्यूको विदाई कार्यक्रमका केही झलकहरु। 

मिति: 02/09/2022 - 16:12
, , , , , , , , , , , , ,
मिति: 01/14/2022 - 17:25
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मिति: 12/09/2021 - 18:21

Pages