FAQs Complain Problems

ग्यालरी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समुद्घाटन यस कार्यक्रम अन्तरगत निम्‍न बमोजिमका कार्यहरु हुने छन्।

मिति: 06/21/2019 - 13:13
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मिति: 05/29/2019 - 14:43
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मिति: 04/25/2019 - 15:27
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

शैक्षिक अन्तरक्रिया तथा शुभकामना कार्यक्रम।

मिति: 04/15/2019 - 10:54
, , , , , , , , , , ,

यस न.पा. मा कार्यरत शिक्षा शाखा प्रमुख, ज्युको बिदाई तथा स्वागत कार्यक्रममा ।

मिति: 03/22/2019 - 16:00
, , , , , , , , , ,
मिति: 01/23/2019 - 12:09
, , , , , , ,

Pages