FAQs Complain Problems

नगरपालिकाबाट उपलब्ध सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
30% (6 votes)
राम्रो
35% (7 votes)
साधारण
0% (0 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
35% (7 votes)
Total votes: 20