FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको सुविधा उपयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने दररेट

सूचना !         सूचना !!             सूचना !!!

 

सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको सुविधा उपयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने दररेट

अत्तेन्त जरुरी सूचना

यो वर्षको पुँजिगत खर्चको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद भोलि ०७५/३/३२ गते भएकाले भुक्तानी लिन वाँकी योजनाको फाइल आज योजना शाखामा अनिर्वाय दर्ता हुनुपर्ने छ अन्यथा कर दाखिला गर्न नमिल्ने भइ वेरुजु आउने हुंदा भुक्तानी नहुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइ दिनुहुन अनुरोध छ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

मिति २०७५ असार १० गते आईतबार यस मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा (बजेट अधिवेशन) हुने भएको हुँदा सो दिन यस नगरपाललिका र मातहतका वडा कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवाहरु प्रवाह नहुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदै यसबाट सेवा ग्राहीमा पर्न गएको असुविधा प्रति यस मण्डनदेउपुर नगरपालिका क्षम

सूचना २०७५/०३/०८

मण्डन देउपुर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा मिति २०७५/३/१० गते विहान ११:०० बजे बाट सुरु हुने हुँदा नगरसभाका सबै सदस्यज्यूहरुलाई उपस्थितीको लागि अनुरोध छ।

सूचना

सूचना

 

जेष्ट नागरीक लगत अधावधिक तथा परीचय पत्र वितरण

यस मण्डनदेउपुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५/१/२६ गतेको निर्णय अनुसार तथा स्थानीय सरकार संञ्‍चालन ऐन, २०७४को दफा ११(२) को त(२) बमोजिम जेष्ट नागरीक लगत अधावधिक तथा परीचय पत्र वितरण गर्ने सम्बन्धि अधिकार अनुसार यस न.पा.

Pages