FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भर्ना अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धी मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको सूचना

       आगामी शैक्षिक सत्र 2076 मा यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण वालवालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराउने उलेश्‍यले तपसिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित अविभावकहरुमा अनुरोध छ।

Pages