FAQs Complain Problems

मण्डनदेउपुर नगरपालिका वृहत सुख्खा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोता संस्थालाई नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराएको रकमको चेक हस्तान्तरण कार्यक्रमका केही झलकहरु।