FAQs Complain Problems

भर्ना अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धी मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको सूचना

       आगामी शैक्षिक सत्र 2076 मा यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण वालवालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराउने उलेश्‍यले तपसिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित अविभावकहरुमा अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: