FAQs Complain Problems

घर जग्गा मूल्यांकन÷आयस्रोत प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भए सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
कारवाही दरवन्दी अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

वडाको सिफारिस, नागरिकताको फोटोकपी, सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,लालपुर्जाको फोटोकपी, सक्कल प्रमाणित नापी नक्सा, आवश्यक अनुसार सर्जमिन, ट्रेस नक्सा (प्रति लाख रु ६०।–)