FAQs Complain Problems

घरबाटो प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु ५००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्‍यक कागज पत्रहरु