FAQs Complain Problems

अत्तेन्त जरुरी सूचना

यो वर्षको पुँजिगत खर्चको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद भोलि ०७५/३/३२ गते भएकाले भुक्तानी लिन वाँकी योजनाको फाइल आज योजना शाखामा अनिर्वाय दर्ता हुनुपर्ने छ अन्यथा कर दाखिला गर्न नमिल्ने भइ वेरुजु आउने हुंदा भुक्तानी नहुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइ दिनुहुन अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: