FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 04/24/2018 - 13:46 PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:44 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:41 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf
सहकारी संस्था सञ्‍चालन र प्रवर्द्बनको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:39 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन, २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 13:38 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४.pdf
खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/24/2018 - 12:53 PDF icon खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४.pdf

Pages