शिक्षा दिवस तथा वाल दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रम