सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना !          सूचना !!              सूचना !!!

सूचना! सूचना! सूचना!!!

मिति २०७५ माघ २२ गते २८५५ औं सोनाम ल्होसारको अवसरमा सम्बन्धित सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ  साथै यस नगरपालिका र नगरपालिका अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरु तथा शिक्षण संस्थाहरुमा सार्वजनिक विदा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सूचना

यस मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा पशु सेवा शाखा अन्तरगतका एक गाँउ एक पशु सेवा प्राविधिकवाट जै घाँसको विउ मिति २०७५।०९।०३ गतेबाट वितरण भएको सर्वसाधारणमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

सूचना

आ.व. 074।75 मा संचालन भएका योजनाहरु र चालु आ.व.

Pages